«12345»Pages: 1/144     Go
文章 作者 回复 / 人气 最后发表

[公告]入坛必读,论坛规则。

  ( +304 ) 1 2 3 4 5 .. 66
灵珠子
2007-10-19
653 / 1871065 2022-06-30 12:47
by: 想学就学
普通主题

佛经节选

 
wxl888
2022-08-18
0 / 2 2022-08-18 23:13
by: wxl888

佛说阿惟越致遮经卷中 不还品第七

 
wxl888
2022-08-18
0 / 2 2022-08-18 23:10
by: wxl888

阿惟越致遮经往来品第六

 
wxl888
2022-08-18
0 / 2 2022-08-18 23:08
by: wxl888

阿惟越致遮经道迹品第五

 
wxl888
2022-08-18
0 / 2 2022-08-18 23:06
by: wxl888

阿弥陀佛 | 人和法圆满具足的名号

 
快乐先生
2022-08-18
0 / 17 2022-08-18 05:28
by: 快乐先生

阿惟越致遮经八等品第四

 
wxl888
2022-08-17
0 / 18 2022-08-17 22:18
by: wxl888

阿惟越致遮经奉法品第三

 
wxl888
2022-08-17
0 / 14 2022-08-17 22:17
by: wxl888

阿惟越致遮经持信品第二

 
wxl888
2022-08-17
0 / 13 2022-08-17 22:15
by: wxl888

佛说阿惟越致遮经卷上

 
wxl888
2022-08-16
1 / 31 2022-08-16 22:26
by: wxl888

大乘方广总持经一卷

 
wxl888
2022-08-16
1 / 21 2022-08-16 22:19
by: wxl888

齐诸圣于片言 | 念佛法门之奇妙殊特

 
快乐先生
2022-08-16
0 / 24 2022-08-16 17:04
by: 快乐先生

佛说济诸方等学经一卷

 
wxl888
2022-08-15
2 / 34 2022-08-15 23:07
by: wxl888

金刚三昧经总持品第八

 
wxl888
2022-08-14
0 / 46 2022-08-14 23:16
by: wxl888

金刚三昧经如来藏品第七

 
wxl888
2022-08-14
0 / 28 2022-08-14 23:16
by: wxl888

金刚三昧经真性空品第六

 
wxl888
2022-08-14
0 / 29 2022-08-14 23:15
by: wxl888

  金刚三昧经入实际品第五

 
wxl888
2022-08-14
0 / 30 2022-08-14 23:15
by: wxl888

金刚三昧经本觉利品第四

 
wxl888
2022-08-14
0 / 29 2022-08-14 23:14
by: wxl888

金刚三昧经无生行品第三

 
wxl888
2022-08-14
0 / 29 2022-08-14 23:14
by: wxl888

清净绚烂 | 《无量寿经》呈现的美的境界

 
快乐先生
2022-08-13
0 / 39 2022-08-13 22:26
by: 快乐先生

超出常伦 圆满佛果

 
快乐先生
2022-08-12
0 / 40 2022-08-12 22:55
by: 快乐先生

金刚三昧经无相法品第二

 
wxl888
2022-08-12
0 / 36 2022-08-12 22:08
by: wxl888

金刚三昧经序品第一

 
wxl888
2022-08-12
0 / 33 2022-08-12 22:07
by: wxl888

萨昙分陀利经一卷

 
wxl888
2022-08-11
1 / 59 2022-08-12 22:05
by: wxl888

文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经卷下

 
wxl888
2022-08-11
1 / 42 2022-08-11 22:07
by: wxl888

文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经卷上

 
wxl888
2022-08-10
1 / 63 2022-08-11 22:03
by: wxl888

三千世界非吾土 万亿乾坤是故乡

 
快乐先生
2022-08-11
0 / 43 2022-08-11 18:38
by: 快乐先生

金有陀罗尼经

 
wxl888
2022-08-10
0 / 42 2022-08-10 22:12
by: wxl888

至心自手施的功德侧重

 
wxl888
2022-08-10
0 / 42 2022-08-10 22:08
by: wxl888

诸佛彻底之悲心 | 三根普摄的法门

 
快乐先生
2022-08-10
0 / 50 2022-08-10 14:17
by: 快乐先生

佛说菩萨投身饴饿虎起塔因缘经

 
wxl888
2022-08-09
1 / 66 2022-08-09 23:30
by: wxl888

佛说福力太子因缘经卷第四

 
wxl888
2022-08-09
0 / 52 2022-08-09 23:17
by: wxl888

佛 | 自觉觉他,觉行穷满

 
快乐先生
2022-08-09
0 / 57 2022-08-09 22:32
by: 快乐先生

佛说福力太子因缘经卷第三

 
wxl888
2022-08-08
0 / 64 2022-08-08 22:01
by: wxl888

佛说福力太子因缘经卷第二

 
wxl888
2022-08-08
0 / 52 2022-08-08 21:59
by: wxl888

佛说福力太子因缘经卷第一

 
wxl888
2022-08-08
0 / 52 2022-08-08 21:56
by: wxl888

坦然面对死亡

 
快乐先生
2022-08-08
0 / 60 2022-08-08 21:12
by: 快乐先生

释迦牟尼佛为利益众生故舍第三分寿

 
wxl888
2022-08-07
0 / 72 2022-08-07 22:01
by: wxl888

《佛说未曾有因缘经》的悔过灭罪法

 
wxl888
2022-08-07
0 / 60 2022-08-07 21:58
by: wxl888

佛说大意经

 
wxl888
2022-08-07
0 / 61 2022-08-07 21:54
by: wxl888

太子须大拏经

 
wxl888
2022-08-06
1 / 78 2022-08-07 21:51
by: wxl888

欲学如来乘,必先具发菩萨愿

 
快乐先生
2022-08-07
0 / 75 2022-08-07 15:41
by: 快乐先生

佛经节选

 
wxl888
2022-08-06
0 / 83 2022-08-06 21:52
by: wxl888

佛说月明菩萨经一卷

 
wxl888
2022-08-06
0 / 68 2022-08-06 21:46
by: wxl888

佛说太子慕魄经

 
wxl888
2022-08-06
0 / 74 2022-08-06 21:44
by: wxl888

面对缤纷的世界,如何保持内心清净?

 
快乐先生
2022-08-06
0 / 75 2022-08-06 15:21
by: 快乐先生

佛经节选

 
wxl888
2022-08-05
0 / 84 2022-08-05 23:03
by: wxl888

佛说月光菩萨经

 
wxl888
2022-08-05
0 / 73 2022-08-05 23:00
by: wxl888

佛说妙色王因缘经

 
wxl888
2022-08-05
0 / 75 2022-08-05 22:58
by: wxl888

金色王经

 
wxl888
2022-08-05
0 / 69 2022-08-05 22:56
by: wxl888
版块权限查看
«12345»Pages: 1/144     Go
在线用户:共1人在线,1位会员(0位隐身)
 wxl888

开放主题    热门主题    锁定主题    关闭主题    投票主题    锁定投票